Przedmioty

Pokaż wszystkie

ZadaniaPokaż tylko nierozwiązane

Poziom:Szkoła podstawowaGimnazjumSzkoła średniaStudiaMaturaNie dotyczy Pokaż wszystkie
avatar

3 pkt

Przedmiot: język polski Poziom: szkoła podstawowa

podziel na głoski i litery wyr... on 20/1/13

podziel na głoski i litery wyrazy znajdujące się w przysłowiach dotyczących stycznie i lutego. przysłowie1-deszcz majowy - czyste złoto! Gburze , pospiesz się z robotą. przysłowie2-Grzmot w kwietniu-dobra nowina,już szron roślin nie pościna

Ilość odpowiedzi: 1

avatar
napisał/a on 20/1/13
Litery d-e-s-z-c-z-m-a-j-o-w-y-c-z-y-s-t-e-z-ł-o-t-o głoski d-e-sz-cz-m-a-j-o-w-y-cz-y-s-t-e-z-ł-o-t-o L: g-b-u-r-z-e-p-o-s-p-i-e-s-z-s-i-ę-z-r-o-b-o-t-ą G: g-b-u-rz-e-p-o-s-p-i-e-sz-si-ę-z-r-o-b-ot--ą L: g-r-z-m-o-t-w-k-w-i-e-t-n-i-u-d-o-b-r-a-n-o-w-i-n-a-j-u-ż-s-z-r-o-n-r-o-ś-l-i-n-n-i-e-p-o-ś-c-i-n-a G: g-rz-m-o-t-w-k-w-i-e-t-n-i-u-d-o-b-r-a-n-o-wi-n-a-j-u-ż-sz-r-o-n-r-o-ś-li-n-a-ni-e-p-o-ś-ci-n-a Licze na naj!!! Myślę że pomogłam:-)
Aby dodać wzory matematyczne należy je wprowadzić zgodnie ze składnią latex. Dodatkowo wzory muszą być oznaczone specjalnymi znacznikami informującymi interpreter o konieczności ich przetworzenia. Wyrażenie \( 1 \over 2 \) oznacza wzór wpisany bezpośrednio w tekście. Przykład \( 1 \over 2 \) znajduje się w tekście $$ 1 \over 2 $$ oznacza wzór znajdujący się w osobnym paragrafie. Przykład $$ 1 \over 2 $$ znajduje się w osobnym paragrafie znaki z alfabetu greckiego podaje się wpisując znak "\" i nazwę znaku, który chcemy umieścić
ułamek\frac{licznik}{mianownik}\( \frac{licznik}{mianownik} \)
pierwastek\sqrt{2}\( \sqrt 2 \)
całka\int_0^\infty e^{-x^2} dx\( \int_0^\infty e^{-x^2} dx \)
indeks górnyx^{2}\( x^{2} \)
indeks dolnyx_{2}\( x_{2} \)
mała omega\omega\( \omega \)
duża omega\Omega\( \Omega \)
alfa\alpha\( \alpha \)
beta\beta\( \beta \)
gamma\gamma\( \gamma \)
Pi\Pi\( \Pi \)
fi\psi\( \psi \)
Delta\Delta\( \Delta \)
Sigma\Sigma\( \Sigma \)
znak ^ nad literą\hat O\( \hat O \)
pozioma kreska nad znakiem \bar O\( \bar O \)

Musisz być zalogowany aby dodać odpowiedź. Zaloguj się

Interaktywna tablica

Chcesz udzielać korepetycji przez internet ? Sprawdź naszą interaktywną tablicę

Zobacz wersję demoDołącz